Organizatorzy kampanii
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Biuro Zarządu Głównego PTK
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa

strona internetowa

Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Biuro Zarządu AISN
ul. Armii Krajowej 19
30-150 Kraków

strona internetowa

European Society of Cardiology

European Society of Cardiology

strona internetowa

European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions

European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions

strona internetowa